Zásady ochrany osobních údajů

  1. Fyzická osoba Barbora Zemková sídlem U Plovárny 1502, 688 01 Uherský Brod, IČ 02556600, zapsaná v živ. rejstříku úřadu příslušného podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Uherský Brod, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefon.
  2. Výše uvedené údaje jsou zpracovány pro vytvoření nabídky služeb, plnění s vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Tyto osobní údaje jsou uchovány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Barborou Zemkovou, nejdéle však 3 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
  3. Údaje jsou zpracovány a uchovány v elektronické formě.
  4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu barbora@barborazemkova.cz.
  5. Správcem vašich osobních údajů je fyzická osoba Barbora Zemková, osobní údaje však pro správce osobních údajů mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
    • Poskytovatelé softwaru Google LLC (aplikace Gmail, Google Drive), STORMWARE s.r.o. (aplikace mPohoda).
    • Případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce osobních údajů nevyužívá.
  6. Je Vaším právem se na mne kdykoliv obrátit s dotazy týkajícími se mnou zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů Vaší osoby.